Wie zijn wij?

  • Home
  • /
  • Wie zijn wij?

TRIPOD est un projet Interreg de coopération transfrontalière France-Wallonie-Vlaanderen membre du portefeuille GoToS3.

Over TRIPOD-II

TRIPOD-II is bedoeld voor zko’s en kmo’s/kmi’s die dankzij design hun concurrentievermogen willen versterken

Onze voornaamste uitdagingen :
  • De klemtoon leggen op de integratie van designhulpmiddelen als hefboom voor waardecreatie in ondernemingen;
  • Grensoverschrijdende en gekruiste samenwerking tussen ondernemingen (en onderzoek) en designers in de hand werken om meer waarde te creëren;
  • Een performante begeleidingsmethodologie ontwikkelen en verspreiden.
De twaalf partners stellen doelgerichte acties voor, met 4 hoofdlijnen als basis:
  • designdiagnose en begeleiding van de ondernemingen bij hun designbeleid en de betere implementatie van hun projecten, waarbij wordt gestreefd naar daadwerkelijke voordelen voor de gebruikers en de markten;
  • ondernemingen en innovatieactoren opleiden in verband met het beheer van designbronnen;
  • werkmiddelen creëren, verspreiden en wederzijds ter beschikking stellen om design beter te begrijpen en te integreren in de activiteiten van de ondernemingen;
  • voor de designers netwerken structureren (DESIGNER CLUB) en grensoverschrijdende zakenkansen creëren (DESIGN FUSION).

Grensoverschrijdende samenwerking zal de impact van onze activiteiten verveelvoudigen,

tussen de designactoren en ondernemingen een sterke partnerdynamiek tot stand brengen en er op die manier toe bijdragen

dat met design op de concurrentie-uitdagingen van deze Europese zone wordt ingegaan.

Interreg in enkele woorden

Het programma France-Wallonie-Vlaanderen: 5 Franse en Belgische regio’s die samenwerken om de grens te vervagen. Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is ontstaan vanuit de wil om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vier grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio

Een totaal bedrag van 170 miljoen euro afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zal aan het programma toegekend worden om projecten te ondersteunen die aansluiten bij de 4 thema’s van de samenwerking:

• onderzoek,innovatie en technologieoverdracht

• concurrentievermogen van kmo’s

• patrimonium, natuurlijke hulpbronnen en risicobeheer

• sociale samenhang, gezondheid, opleiding en tewerkstelling

Lees meer

La coopération transfrontalière va multiplier l’impact de nos activités,

créer une dynamique partenariale forte entre acteurs du design et entreprises,

contribuant ainsi à répondre par le design aux défis de compétitivité de cette zone de l’Europe.

Voorstelling van het GoToS3-project

GoToS3 : « Laten we naar slimme specialisatie gaan” is een projectenportefeuille die uit 16 projecten bestaat van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen. Binnen deze portefeuille, worden de projecten uitgedaagd om hun complementariteit en activiteiten te bundelen, om een grotere impact op het gebied te veroorzaken, en dit in 6 verschillende innovatiedomeinen.

Lees meer Bekijk alle deelprojecten

Partenaires / Projectparners

logo_lille_design_rouge
aditec_vertical
IDETA
Leiedal
MAISONDUDESIGN_RVB_PRO
METROPOLE_EUROPENNE_DE_LILLE
Wallonie Design_logo

Partenaires associés / Geassocieerde projectpartners

Co-financeurs / Medefinanciers

unioneuropeenne
METROPOLE_EUROPENNE_DE_LILLE
Logo Région HDF
WALLONIE

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional / Met steun van het Europees Fonds voor Regionale OntwikkekingAccentuer l’intégration des ressources du design comme levier de création de valeur au sein des entreprises

Contactez-nous

MAIL:info@tripod.eu
© Copyright 2018 - Made by WEBDIGIT